KUNSTKALENDERPLATEN  VOOR PAARDEKOPER & HOFFMAN 1996 en1998 van RAOUL DELEO