EEN AANTAL ONDERSCHEIDINGSTEKENS MET EEN UIL UIT DE VERZAMELING SCHLARAFFIA